Ultraljud

Så vad är ultraljud?  Ultraljud är ljud bestående av akustiska vågrörelser med frekvenser över 18000 Hz (18 kHz) men under 200 kHz, dvs området 18 kHz – 200 kHz. Det för människan hörbara ljudet ligger ju mellan 20-20kHz men ljud med frekvens kring 20 kHz kan i regel uppfattas endast av små barn. Vår förmåga att uppfatta högfrekvens ljud avtar nämligen snabbt med stigande ålder. Många djur kan höra ljud med betydligt högre frekvens än 20kHz, hundar är ett exempel. Det finns speciella hundvisselpipor som har så hög frekvens att inga människor hör ljudet, men hundar hör visselpipan bra. Ultrajud är ju också ett välkänt begrepp inom sjukvården för t.ex fosterdiagnostik.

Ultraljud källor

Vad är ultraljudUltraljud förekommer i flera tekniska sammanhang, som t.ex. i rengöringsprocesser och plastsvetsning. Ofta ligger frekvenserna mellan 20kHz och 40kHz. Några exempel på maskiner som kan generera dessa högfrekventaljud är centrifuger, hydraliska pumpar, slipverktyg och höghastighetsborrar.

Störningseffekter

Undersökningar på människa, på arbetsplatser och på laboratorier har visat att det främst är frekvensbandet 22–28 kHz som kan upplevas som besvärande eller t.o.m. smärtsamt och upplevs ofta som en värmekänsla i hörselgången (“Störande buller – Landström m.fl 1999”). Denna typ av ljud är relativt vanligt förekommande i arbetsmiljön, t.ex. från slipverktyg och höghastighetsborrar. Det kan inte uteslutas att skada kan uppstå på örat vid tillräckligt långvarig exponering av högfrekventaljud med hög ljudtrycksnivå (>105 dB) “Buller – AFS2005:16”.

Till skillnad från infraljud som kan utbreda sig mycket långa sträckor utbreder sig ultraljud endast korta sträckor på grund av att det dämpas effektivt vid utbredning genom luften. Detta gör att det ofta är relativt enkelt att begränsa utstrålningen av ultraljud genom avskärmning eller inbyggnad. Även relativt enkla hörselskydd har normalt god dämpning för högfrekventaljud.

Mätning

Vill man mäta ultraljud, eller också för den delen infraljud, krävs speciell mätutrustning. Bland annat krävs speciella mikrofoner.

Svar på frågan

En kort sammanfattning kan då vara att ultraljud är ljud vi inte kan höra men som ändå kan påverka oss.