Ultraljud

Så vad är ultraljud?  Ultraljud är ljud bestående av akustiska vågrörelser med frekvenser över 18000 Hz (18 kHz) men under 200 kHz, dvs området 18 kHz – 200 kHz. Det för människan hörbara ljudet ligger mellan 20 Hz till 20 kHz. Men i regel kan endast små barn uppfatta ljud med frekvens kring 20 kHz. Vår förmåga att uppfatta högfrekventa ljud avtar nämligen snabbt med stigande ålder. Många djur kan höra ljud med betydligt högre frekvens än 20 kHz, hundar är ett exempel. Det finns speciella hundvisselpipor som har så hög frekvens att inga människor hör ljudet, men hundar hör visselpipan bra. Ultraljud är ju också ett välkänt begrepp inom sjukvården för t.ex. fosterdiagnostik.

ultraljud

Ultraljud källor

Högfrekvent ljud förekommer i flera tekniska sammanhang, som t.ex. i rengöringsprocesser och plastsvetsning. Ofta ligger frekvenserna mellan 20 kHz – 40 kHz. Några exempel på maskiner som kan generera dessa högfrekventa ljud är centrifuger, hydrauliska pumpar, slipverktyg och höghastighetsborrar.

Störningseffekter

Det är främst frekvensbandet 22 kHz – 28 kHz som kan orsaka problem. Undersökningar på människor och på arbetsplatser har visat detta. Besvären kan t.o.m. vara smärtsamma och upplevs ofta som en värmekänsla i hörselgången (”Störande buller – Landström m.fl 1999”). Denna typ av ljud är relativt vanligt förekommande i arbetsmiljöer, t.ex. från slipverktyg och höghastighetsborrar. Vid tillräckligt långvarig exponering av högfrekvent ljud med hög ljudtrycksnivå (>105 dB) (”Buller – AFS2005:16”), kan det inte uteslutas att skador på örat kan uppstå.

Högfrekvent ljud utbreder sig endast korta sträckor i luft medan infraljud kan utbreda sig mycket långa sträckor. Anledningen är att dämpningen i luft är mer effektiv för höga än för låga frekvenser. Detta gör att det ofta är relativt enkelt att begränsa utstrålningen av ultraljud genom avskärmning eller inbyggnad. Även relativt enkla hörselskydd har normalt god dämpning för högfrekvent ljud.

Mätning av ultraljud

Mätning av ultraljud kräver speciell mätutrustning, bland annat speciella mikrofoner. Det gäller också för den delen infraljud.

Svar på frågan

En kort sammanfattning kan då vara att ultraljud är ljud vi inte kan höra men som ändå kan påverka oss.