Vad är ljud?

Vad är ljudFör att svara på frågan “Vad är ljud?” behöver vi först fråga oss, hur uppstår ljud? För att ljud skall uppstå behövs en ljudkälla. Det kan vara en högtalare, du som pratar eller sjunger, en motor som går och så vidare. Ljud sätter luften i rörelse, en vågrörelse uppstår, dvs luft som svänger på olika sätt. Dessa svängningar kan ses som förtätningar och förtunningar i luften, dvs tryckvariationer i luften. Örat uppfattar dessa tryckvariationer och via hörselnerven får hjärnan en signal och vi kan registrera, höra ljudet.

Vad är ljudvågor

LjudtryckVi kan skilja på olika typer av ljud genom att de har olika styrka och olika frekvenssammansättning.

Ljudets styrka bestäms av tryckvariationernas amplitud och anges i enheten pascal [Pa]. När Du förflyttar Dig bort från en ljudkälla minskar amplituden. Sänkt amplitud är alltså det vi i vardagslag kallar sänkt volym, och höjd amplitud blir då höjd volym. I fig. 1 är amplituden för kurva 1 större än för kurva 3.

• Ljudets frekvens uttryckt i enheten hertz [Hz] är antalet perioder/svängningar per sekund. Frekvensen anger alltså tonhöjden. Låg frekvens ger låg ton (baston) och hög frekvens ger en hög ton (diskantton). I fig. 1 är frekvensen för kurva 2 större än för kurva 1.

  • Hörbart ljudHörbart ljud för en människa har ett frekvensområde mellan ca 20–20000 Hz
  • Frekvenser som är mindre än 22 Hz (*) kallas infraljud.
  • Frekvenser som är större än 18000 Hz (*)kallas ultraljud.

(*) Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens definition.

Ljudvågens frekvens (f) och period tid (T) har relationen: f=1/T

• Ljudets våglängd (λ) anges i enheten meter [m]. I luft rör sig ljudet med en hastighet (c) av cirka 340 meter per sekund. Relationen mellan frekvens (f) och ljudhastigheten (v) uttrycks med ekvationen: f=c/λ

LjudvågLjud i form av den vågform som visas i figur 1 kallas sinusform och är en ren ton.  Ljud är ju sällan en ren ton utan en mix av många olika toner och kan se ut som i figur 2. I industriell miljö är ljudet oftast sammansatt av en mängd olika toner och brus. Brus kan beskrivas som ljud som innehåller alla frekvenser med en slumpartad styrkefördelning.

Ljudvågor fakta

Ljud kan färdas genom andra medier än luft. Ljud kan fortplanta sig i alla medier som har en massa och är elastiska, det vill säga i gaser, vätskor och fasta material. Ljud kan också under sin utbredning byta överföringsmedium som t.ex ljud ifrån grannens högtalaranläggning som fortplantar sig i husets betongstomme och sedan via luften når mitt öra.

Så vad är ljud?

Ett kort svar är: Luftvibrationer som når din trumhinna.